วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

7 วันอันตราย

สรุปยอด 7 วันอันตราย ดับ 361 เจ็บ 4,805 ขอนแก่นตายมากสุด
นายพงษ์พโยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงสรุปยอดการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 พบว่า ในช่วง 7 วันอันตรายที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 4,214 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิตรวม 361 ราย ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 14 คน ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บรวม 4,805 ราย สำหรับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสุงสุดคือ ขอนแก่น 16 คน จังหวัดนครพนม 15 คน และจังหวัดเชียงใหม่ 13 คน ขณะที่จังหวัดที่มีอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บสูงสุดคือจังหวัดเชียงราย
ส่วนอุบัติเหตุ เฉพาะวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ได้เกิดอุบัติเหตุ 451 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บ 512 คน โดยสาเหตุหลักเกิดจากเมาแล้วขับ ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในทางตรงและทางถนนสายรองระหว่างชุมชนและหมู่บ้านข่าวที่เกี่ยวข้อง-
ข้อมูลจากภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น: